Skip Navigation
 
 
ue info

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa beneficjenta: Biuro Podróży i Usług Globus Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie
Nazwa projektu: "Dom Wczasowy Globus w pełni otwarty na turystykę biznesową i zdrowotną".
Wartość projektu: 1 628 224,80 zł.
Wartość dofinansowania: 748 983,41 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

ue info

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Tytuł projektu: „Nadbudowa segmentów noclegowych o dodatkowe pokoje Ośrodka Wczasowego Globus w Ustroniu”
Nazwa Beneficjenta: Biuro Podróży i Usług „Globus” Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie
Wartość projektu: 1 521 915,90zł
Kwota dofinansowania: 741 198,00zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl